Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012110811395067
Kategória:AAB
Autor:Gavurová Miroslava (100%)
Názov:Lingvokultúrny aspekt v preklade eseje [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012
Rozsah:195 s.
ISBN:978-80-555-0618-0
URL:https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Gavurova1
Ohlas:[4] 2018. MELICHERČÍKOVÁ, Miroslava. Niektoré aspekty inakosti v tlmočení. In Skúsenosť inakosti : osobná a politická identita v kultúre, literatúre, preklade a humanitných vedách. Bratislava : Z-F LINGUA, 2018, s. 251. ISBN 978-80-8177-050-0.
Ohlas:[3] 2020. OBERTOVÁ, Zuzana. Przypisy tlumacza w slowackim przekladzie Doliny Issy Czeslawa Milosza. In Przeklady Literatur Slowiańskich, ISSN 2353-9763. 2020, vol. 10, no. 2, s. 247.
Ohlas:[3] 2021. AMIR, A., ŠMIHER, T. Stan sučasnoho perekladozvavstva u Slovaččy. In Inozemna filolohija, ISSN 0320-2372. Ľvov : Ľvivskij nacionaľnyj universitet imeni Ivana Franka, 2021, s. 48-58.
Ohlas:[4] 2021. UKUŠOVÁ, Jana. Translator’s footnotes as an (In)effective translation strategy. In Bridge [online], ISSN 2729-8183. 2021 [cit. 2022-02-15], vol. 2, sp. issue, s. 68. Dostupný na internete <https://www.bridge.ff.ukf.sk/index.php/bridge/article/view/51/46>
Ohlas:[4] 2022. IVANOVÁ, M., HRUBANIČOVÁ, I. Lekcia Majstra po Bábeli. Otázky jazyka a prekladu Steinerovho diela Lekcie majstrov. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2022 [cit. 2023-02-01], roč. 13, č. 51, s. 87. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/51_2022/Martina_Ivanova_Ingrid_Hrubanicova_studia.pdf>
Oblasť výskumu:020