Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012110613480300
Kategória:AFD
Autor:Žiaková Eva (50%)
Autor:Balogová Beáta (50%)
Názov:Vonkajšia a vnútorná motivácia k štúdiu sociálnej práce
Zdroj:Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27. apríla 2012 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012
Lokácia:online, s. 158-167
ISBN:978-80-555-0613-5
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova4
Ohlas:[1] MORÁVKOVÁ, S., FELLNEROVÁ, N., PIKNA, J. et al. 2019. Vnútorná a vonkajšia motivácia študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre k štúdiu sociálnej práce=Intrinsic and extrinsic motivation of students of constantine the philosopher university in nitra regarding study of social work. In Sociální práce=Sociálna práca, ISSN 1213-6204. 2019, vol. 19, no. 2, s. 133-147.