Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012101511433931
Kategória:ADE
Autor:Ali Taha Viktória (50%)
Autor:Šenková Anna (50%)
Názov:Analiza faktycznego wplywu kryzysu ekonomicznego na podmioty turystyczne na Slowacji
Zdroj:Gospodarka regionalna i turystyka
Lokácia:zeszyt 10 (2012), s. [331]-337
ISSN:1733-4314
Ohlas:[3] MATUŠÍKOVÁ, Daniela 2012. Importance of tourism development for the state economy support in Slovak conditions. In Formuvanňa ta rozvytok ekonomiky v sučasnych umovach hospodarjuvanňa : VIII mižnarodna internet-konferencija : zbirnyk tez dopovidej. Luck : Volynskyj instytut ekonomiky ta menedžmentu, 2012, s. 22.
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, J., ŠVORC, B. 2014 [cit. 2015-05-12]. Geografická analýza vybraných zložiek krajiny (prípadová štúdia mesta Prešov). In Mladá veda [online], ISSN 1339-3189. 2014 [cit. 2015-05-12], roč. 2, č. 1, s. 9. Dostupný na internete <http://www.mladaveda.sk/casopisy/03/03_2014_01.pdf>