Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012090708461107
Kategória:AAB
Autor:Jenčová Sylvia (100%)
Názov:Analytické modely a modelovanie vo finančno-ekonomickej analýze v podmienkach firmy [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2012
Rozsah:86 s.
ISBN:978-80-89568-30-7
Ohlas:[4] 2013. ŠOLTÉS, M., ŠOLTÉSOVÁ, J. Odmeňovanie pracovníkov vo vybranom malom podniku. In Možnosti ovplyvňovania stability a fluktuácie zamestnancov pomocou stratégie celkovej odmeny : zborník vedeckých prác z riešenia projektu GAMA 11/11 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2013-07-26], s. 61. ISBN 978-80-555-0733-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bertova1>
Ohlas:[4] 2014. LITAVCOVÁ, Eva. Využitie matematiky v ekonomickej praxi. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 106. ISBN 978-80-8165-042-0.
Ohlas:[4] 2018. MAŤOVČÍKOVÁ, Daniela. Tatry mountain resorts a.s. - finančná analýza. In Ekonomická aktivita turizmu. Prešov : Bookman, 2018, s. 97. ISBN 978-80-8165-304-9.
Oblasť výskumu:080