Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012070313012331
Kategória:AAB
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Žáner v pohybe - pohyby žánru [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2012
Rozsah:151 s.
ISBN:978-80-555-0536-7
Ohlas:[4] 2012. PETRÍKOVÁ, Martina. Umelecký text v tvorivých interpretáciách. 2. rozš. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012, s. 184. ISBN 978-80-555-0620-3.
Ohlas:[6] 2013. MRÁZ, Peter. Z akademických lektúr. In Knižná revue : mesačník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2013, roč. 23, č. 7, s. 20.
Ohlas:[6] 2013. MRÁZ, Peter. Lesk a bieda literárnej vedy. In Knižná revue : mesačník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2013, roč. 23, č. 14-15, s. 36.
Ohlas:[6] 2013. KOVÁČIK, Ľubomír. Žáner v pohybe - pohyby žánru. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, ISSN 0037-6973. 2013, roč. 60, č. 2, s. 166-169.
Ohlas:[4] 2016. PRŠOVÁ, Eva. Mytologické aspekty klamstva a pravdy v slovenskej ľudovej a autorskej rozprávke. In Conversatoria Litteraria : miedzynarodowy rocznik naukowy : prawda i kłamstwo - problematyka, interpretacje, konteksty, ISSN 1897-1423. 2016, roč. 10, s. 422.
Ohlas:[4] 2015. PRŠOVÁ, Eva. Obraz domova a rodiny v literatúre pre deti a mládež. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015, s. 110. ISBN 978-80-557-1034-1.
Oblasť výskumu:020