Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012052815280629
Kategória:AAB
Autor:Lačný Martin (100%)
Názov:Spoločenská zodpovednosť podnikov a korporatívne občianstvo - otázky a výzvy [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012
Rozsah:101 s.
ISBN:978-80-555-0425-4
Ohlas:[6] 2012. PLATKOVÁ OLEJÁROVÁ, Gabriela. Spoločenská zodpovednosť podnikov a korporatívne občianstvo – otázky a výzvy. In Journal of management and business = Časopis pre manažment a podnikanie : research and practice = výskum a prax, ISSN 1338-0494. 2012, roč. 4, č. 1, s. 101-103.
Ohlas:[6] 2012. LAŠÁKOVÁ, Anna. Spoločenská zodpovednosť podnikov a korporatívne občianstvo – otázky a výzvy. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov, ISSN 1335-5813. 2012, roč. 12, č. 2, s. 22.
Ohlas:[6] 2012. MADZÍK, Peter. Corporate social responsibility and corporate citizenship – issues and challenges. In Human resources management and economics, ISSN 1337-0871. 2012, roč. 6, č. 5, s. 145-146.
Ohlas:[4] 2013. REMIŠOVÁ, A., BÚCIOVÁ, Z., FRATRIČOVÁ, J. Spoločenská zodpovednosť podnikov a vedenie ľudí. In Management challenges in the 21st century [CD-ROM]. Bratislava : Vysoká škola manažmentu, 2013, s. 281. ISBN 978-80-89306-20-6.
Ohlas:[4] 2013. SZWAJCA, Danuta. Corporate social responsibility versus marketing - theoretical and practical perspective. In Human resources management and ergonomics, ISSN 1337-0817. 2013, vol. 7, no. 1, s. 113.
Ohlas:[1] 2013. ROVŇÁK, M., CHOVANCOVÁ, J., BEDNÁROVÁ, L. et al. Managing environmental risks in production companies. In Ecology, economics, education and legislation : conference proceedings, volume II: 13th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2013. Sofia : STEF92 Technology, 2013, s. 658. ISBN 978-619-7105-05-6.
Ohlas:[4] 2013. DUBCOVÁ, Gabriela. Nové trendy zodpovedného podnikania na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2013, vol. 5, s. 235. ISBN 978-80-2253746-9.
Ohlas:[3] 2014. GLUCHMAN, M., KALAJTZIDIS, J. Ethics of social consequences and issue of the principle of humanity in medical ethics. In 2nd Eurasian multidisciplinary forum, EMF 2014 : conference proceedings, 23-26 October 2014, Tbilisi, Georgia. Vol. 2. Tbilisi : European scientific institute, ESI, 2014, s. 243. ISBN 978-608-4642-30-5.
Ohlas:[2] 2014. GOGOVÁ, Martina. Perception of responsibility in business in Slovakia after 1948. In Ethical thinking on past & present (ETPP 2013) : conference proceedings : 13th international conference. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 106. ISBN 978-80-555-1089-7.
Ohlas:[3] 2014. SZWAJCA, Danuta. Rola spolecznej odpowiedzialnosci przedsiebiorstwa w budowaniu jego reputacji. In Pragmata tes oikonomias VIII, ISSN 2300-2999. Czestochowa : Wydawnictwo im. Stanislawa Podobinskiego, 2014, s. 349.
Ohlas:[4] 2016. KALAJTZIDIS, Ján. Hospodárska etika ako predmet etickej výchovy. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, s. 87. ISBN 978-80-555-1562-5.
Ohlas:[1] 2016. KIRCHMAYER, Z., REMIŠOVA, A., LAŠÁKOVÁ, A. Ethical leadership in the context of CSR. In Vision 2020: innovation management, development sustainability and competitive economic growth : proceedings of the 28th international business information management association conference, 9-10 november 2016, Seville, Spain [USB kľúč]. Norristown : International business information management association, 2016, s. 1144-1150. ISBN 978-0-9860419-8-3.
Ohlas:[4] 2017. TEJ, J., ALI TAHA, V., SIRKOVÁ, M. Volebné programy politických strán a hnutí v kontexte problematiky cestovného ruchu. In Annales Scientia Politica : vedecký recenzovaný časopis vydávaný Inštitútom politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ISSN 1339-0732. 2017, vol. 6, no. 2, s. 95.
Ohlas:[1] 2017. BOLTIZIAR, M., MICHAELI, E., SOLÁR, V. et al. Localities of enviromental loads of central Slovakia as limiting factors of regional development . In XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 14.-16. června 2017. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 489-496. ISBN 978-80-210-8586-2.
Ohlas:[1] 2020. GLUCHMAN, Vasil. Slovak Marxist-Leninist philosophy on work: experience of the second half of the twentieth century. In Studies in east european thought, ISSN 0925-9392. 2020, vol. 72, no. 1, s. 43-58.
Ohlas:[1] 2018. BOLTIŽIAR, M., MICHAELI, E., SOLAR, V. et al. Localities of environmental loads of Eastern Slovakia as limiting factors of regional development. In 21st International colloquium regional sciences. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s. 648-654. ISBN 978-80-210-8970-9.
Ohlas:[1] 2019. BOLTIŽIAR, M., MICHAELI, E. Rudniansko-gelnicka environmental loaded area as a limiting factor of regional development. In 22nd International colloquium on regional sciences. Brno : Masarykova univerzita, 2019, s. 672-679. ISBN 978-80-210-9268-6.
Ohlas:[3] 2018. UBREŽIOVÁ, I., SOKIL, O. The evaluation of three pillars of corporate social responsibility in practise. In International Scientific Days 2018 [online]. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018 [cit. 2021-05-24], s. 1343. ISBN 978-80-7598-180-6. Dostupný na internete <http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788075981806/9788075981806.html>
Ohlas:[1] 2022. LAŠÁKOVÁ, A., REMIŠOVÁ, A., BOHINSKÁ, A. Barriers to ethical business in Slovakia: an exploratory study based on insights of top representatives of business and employer organisations. In European Journal of International Management, ISSN 1751-6757. 2022, vol. 17, no. 1, s. 86-113. SCOPUS;WOS:000732814100004.
Oblasť výskumu:020