Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012052414312130
Kategória:AAB
Autor:Švorc Peter (24%)
Autor:Derfiňák Patrik (9%)
Autor:Ďurišin Martin (13%)
Autor:Džujko Ján (15%)
Autor:Franková Libuša (15%)
Autor:Jurčišinová Nadežda (18%)
Autor:Kovaľ Peter (6%)
Názov:Veľká doba a jej dôsledky. Prešov v 20. rokoch 20. storočia [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2012
Rozsah:251 s.
ISBN:978-80-555-0465-0
Ohlas:[5] 2012. NĚMEČEK, Jan. Veľká doba a jej dôsledky. Prešov v 20. rokoch 20. storočia. In Slovanský přehled : review for Central, Eastern and Southeastern European history, ISSN 0037-6922. 2012, roč. 98, č. 3-4, s. 249-250.
Ohlas:[6] 2012. DOHNANEC, Tibor. Veľká doba a jej dôsledky. Prešov v 20. rokoch 20. storočia. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove [online], ISSN 1337-0707. 2012 [cit. 201-05-09], roč. 7, č. 2, s. 124-129. Dostupný na internete <http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_2_2012.pdf>
Ohlas:[6] 2012. DOHNANEC, Tibor. Veľká doba a jej dôsledky. Prešov v 20. rokoch 20. storočia. In Annales historici Presovienses, ISSN 1336-7528. 2012, roč. 12, č. 1, s. 283-288.
Ohlas:[4] 2013. KOVAĽ, Peter. Belo Klein-Tesnoskalský: šarišská kronika vojny a štátnej zmeny. In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013, s. 133. ISBN 978-80-89614-04-2.
Ohlas:[4] 2015. KUŠNÍR, Jozef a kol. 70 rokov krajského múzea v Prešove. Prešov : Krajské múzeum v Prešove, 2015, s. 156. ISBN 978-80-971844-2-1.
Ohlas:[4] 2017. DOMENOVÁ, Marcela. SEM Jednota Mateja Bahila. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 209. ISBN 978-80-555-1948-7.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:030