Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012031212474728
Kategória:AAB
Autor:Plesník Ľubomír (16%)
Autor:Červeňák Andrej (3%)
Autor:Récka Adriana (3%)
Autor:Nuska Bohumil (3%)
Autor:Inštitorisová Dagmar (3%)
Autor:Kubalová Dana (3%)
Autor:Slančová Daniela (3%)
Autor:Kapsová Eva (3%)
Autor:Mistrík Erich (3%)
Autor:Pariláková Eva (3%)
Autor:Všetička František (3%)
Autor:Fuják Július (3%)
Autor:Gavura Ján (3%)
Autor:Sošková Jana (3%)
Autor:Vaněk Jiří (2%)
Autor:Benyovszky Kristian (3%)
Autor:Čechová Lýdia (3%)
Autor:Ballay Miroslav (3%)
Autor:Malíčková Michaela (3%)
Autor:Režná Miroslava (3%)
Autor:Valentová Mária (3%)
Autor:Žilková Marta (3%)
Autor:Zlatoš Peter (3%)
Autor:Beličová Renáta (4%)
Autor:Gero Štefan (3%)
Autor:Žilka Tibor (3%)
Autor:Jakubovská Viera (3%)
Autor:Šabík Vincent (3%)
Autor:Rédey Zoltán (3%)
Názov:Tezaurus estetických výrazových kvalít [print] : druhé doplnené vydanie
Vydavateľské údaje:Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011
Rozsah:486 s.
ISBN:978-80-8094-924-2
Oblasť výskumu:020