Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Plesník Ľubomír (3%)
Autor:Červeňák Andrej (3%)
Autor:Récka Adriana (3%)
Autor:Nuska Bohumil (3%)
Autor:Inštitorisová Dagmar (3%)
Autor:Kubalová-Paraličová Dana (3%)
Autor:Slančová Daniela (2%)
Autor:Kapsová Eva (3%)
Autor:Mistrík Erich (3%)
Autor:Pariláková Eva (3%)
Autor:Všetička František (3%)
Autor:Fujak Július (3%)
Autor:Gavura Ján (3%)
Autor:Sošková Jana (1%)
Autor:Vaněk Jiří (3%)
Autor:Benyovszky Kristián (3%)
Autor:Bilinski Krysztof (3%)
Autor:Čechová Lýdia (3%)
Autor:Rákayová Lucia (3%)
Autor:Ballay Miroslav (3%)
Autor:Malíčková Michaela (3%)
Autor:Režná Miroslava (3%)
Autor:Valentová Mária (3%)
Autor:Žilková Marta (3%)
Autor:Zlatoš Peter (3%)
Autor:Beličová Renáta (3%)
Autor:Tynecka-Makowska Slowinia (3%)
Autor:Gero Štefan (3%)
Autor:Žilka Tibor (3%)
Autor:Fulka Vladimír (3%)
Autor:Jakubovská Viera (3%)
Autor:Šabík Vincent (3%)
Autor:Rédey Zoltán (3%)
Názov:Tezaurus estetických výrazových kvalít
Vydavateľské údaje:Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011
Rozsah:484 s.
ISBN:978-80-8094-924-2