Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012030908423882
Kategória:AAB
Autor:Vasiľová Darina (66%)
Autor:Franková Libuša (34%)
Názov:Z dejín prešovského kolegiálneho gymnázia (1804 - 1918)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2011
Rozsah:286 s.
ISBN:978-80-555-0466-7
Ohlas:[6] 2012. KLEMPAY, Martin. Z dejín prešovského kolegiálneho gymnázia (1804 – 1918). Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia č. 135. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove [online], ISSN 1337-0707. 2012 [cit. 2013-05-14], roč. 7, č. 1, s. 236-239. Dostupný na internete <http://dejiny.unipo.sk/docs/Dejiny_1_2012.pdf>
Ohlas:[6] 2012. DOMENOVÁ, Marcela. Z dejín prešovského kolegiálneho gymnázia (1804 – 1918). In Annales historici Presovienses, ISSN 1336-7528. 2012, roč. 12, č. 1, s. 280-281.
Ohlas:[6] 2013. PULENOVÁ, Valéria. Z dejín prešovského kolegiálneho gymnázia (1804-1918). In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013, s. 169-171. ISBN 978-80-89614-04-2.
Ohlas:[4] 2013. KOŽLEJ, Miloš. "Ratio institutionis et educationis pro Collegio, Lyceis, Gymnasiis et quibusvis Scholis, Inclytae ac Venerabilis Superintendentiae Cis-et Trans-Tibiscanae" – školský poriadok pre evanjelické školy z roku 1836. In Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska II. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013, s. 56. ISBN 978-80-89614-03-5.
Ohlas:[4] 2016. ŠVORC, Peter. Štrbské vizitácie a ich aktéri. Od Tolerančného patentu po prvú svetovú vojnu. Prešov : Universum-EU, 2016, s. 241. ISBN 978-80-89046-95-9.
Ohlas:[4] 2017. DOMENOVÁ, Marcela. SEM Jednota Mateja Bahila. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 208. ISBN 978-80-555-1948-7.
Ohlas:[4] 2016. DOMENOVÁ, Marcela. Úvod. In Fragmenty knižnej kultúry z obdobia slovenského národného vývinu (1780 - 1875) : vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2016, s. 6. ISBN 978-80-89614-35-6.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:030