Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Sipko Jozef (100%)
Názov:Teoretické a sociálno-komunikačné východiská lingvokulturológie
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011
Rozsah:320 s.
ISBN:978-80-555-0371-4
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 124 ; AFPh UP 309/391
Ohlas:[4] Lingvokuľturologičeskij analiz russkogo istoričeskogo narrativa. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 203. ISBN 978-80-555-0434-6.
Ohlas:[4] Vmesto predislovja: Precedentnyje javlenija i ich otraženije v jazyke (v častnosti na materijale precedentnych imen). In Refleksija precedentnych jedinic v jazyke : tematičeskij sbornik grantovogo projekta VEGA 1/0610/11 pod nazvaniem " Precedentnyje fenomeny kak jazykovyje kody etnokuľtury" ... Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 17. ISBN 978-80-555-0537-4.
Ohlas:[4] Good-bye Lenin. Precedentné meno a jeho jazykové konotácie. In Jazyk – médiá – text II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 4.11.2011 na pôde Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 62. ISBN 978-80-555-0797-2.
Ohlas:[4] Korelácia lingvokultúrnych jednotiek s antropomorfnými kognitívnymi štruktúrami a inými nomináciami. In Hľadanie ekvivalentností VI. = V poiskach ekvivalentnosti VI. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, konanej v dňoch 12.-14. septembra 2012 na KRaT IRUS FF PU v Prešove = sbornik dokladov, pročitannych na meždunarodnoj naučnoj konferencii, sostojavšejsia 12-14 senťabria 2012 g. na kafedre russkogo jazyka i translatologii Institutu rusistiki, ukrajinistiki i slavistiki FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 183. ISBN 978-80-555-0890-0.
Ohlas:[4] K problematike precedentnych tekstov. In Reflexia precedentných jednotiek v jazyku : tematický zborník grantového projektu VEGA 1/0610/11. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 82. ISBN 978-80-555-0537-4.