Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012020911431578
Kategória:AAB
Autor:Gburová Jaroslava (100%)
Názov:Marketingové cenové stratégie pobočiek maloobchodných reťazcov v regióne severovýchodného Slovenska [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2011
Rozsah:153 s.
ISBN:978-80-89568-05-5
Ohlas:[3] 2012. FERENCOVÁ, Martina. An analytical view of communication and managerial capabilities and their use in practice. 1. ed. Wambeeek : EuroScientia vzw, 2012, s. 130. ISBN 978-80-818529-7-5.
Ohlas:[6] 2012. HORVÁTHOVÁ, Miriam. Marketingové cenové stratégie pobočiek maloobchodných reťazcov v regióne severovýchodného Slovenska. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2012 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [cit. 2012-10-29], s. 293-294. ISBN 978-80-555-0608-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic17/index.html>
Ohlas:[6] 2012. FERENCOVÁ, Martina. Marketingové cenové stratégie pobočiek maloobchodných reťazcov v regióne severovýchodného Slovenska. In Manažment v teórii a praxi : on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente [online], ISSN 1336-7137. 2012 [it. 2012-11-12], roč. 8, č. 1-2, s. 76. Dostupný na internete <http://casopisy.euke.sk/mtp>
Ohlas:[3] 2013. ŠAMBRONSKÁ, K., MATUŠÍKOVÁ, D., ŠENKOVÁ, A. Measuring service quality of hotel establishments on the base of Gap model with emphasis of dimension of service reliability. In Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny – wspólczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, ISSN 1899-3192. 2013, nr. 304, s. 292.
Oblasť výskumu:080