Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012020708443910
Kategória:AAB
Autor:Hlebová Bibiána (60%)
Autor:Stanislavová Zuzana (20%)
Autor:Dolinská Eva (14%)
Autor:Rusňák Radoslav (6%)
Názov:Rómovia v literatúre pre deti a mládež na Slovensku
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta, 2011
Rozsah:147 s.
ISBN:978-80-555-0317-2
Ohlas:[4] 2011. ČEKANOVÁ, T., KOCHOVÁ, H. Rozvíjanie sociálnych kompetencií. In Metodika tvorby učebných zdrojov [online]. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2011 [cit. 2012-07-30], s. 63. Dostupný na internete <http://www.rocepo.sk/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=15&lid=118>
Ohlas:[5] 2012. GEJGUŠOVÁ, Ivana. Nové publikace slovenských didaktiků mateřského jazyka a literatury. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, ISSN 1805-1464. 2012, roč. 2, č. 1, s. 40.
Ohlas:[6] 2013. SOPKOVÁ, Jana. Rómovia v literatúre pre deti a mládež na Slovensku. In Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, ISSN 1338-6670. 2013, roč. 2, č. 1, s. 75-76.
Ohlas:[5] 2013. SOPKOVÁ, Jana. Rómovia v literatúre pre deti a mládež na Slovensku. In Journal of preschool and elementary school education, ISSN 2084-7998. 2013, vol. 3, no. 1, s. 163-166.
Ohlas:[4] 2016. BOMBEKOVÁ, T., HAVRILLAYOVÁ, A. Rómska rodina a život rómskej ženy v majoritnej spoločnosti. In Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. Sládkovičovo : Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius, 2016, s. 84-85. ISBN 978-80-89533-18-3.
Ohlas:[4] 2016. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. V počátcích - obzory teoretického zkoumání romských pohádek. In Acta Humanica [online], ISSN 1336-5126. 2016 [cit. 2019-05-21], roč. 13, č. 2, s. 36. Dostupný na internete <http://www.fpv.uniza.sk/actahumanica/publication/ah_02_2016.pdf>
Ohlas:[4] 2017. FACUNA, J., LUŽICA, R. Rómska kultúra. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2017, s. 102. ISBN 978-80-8118-188-7.
Oblasť výskumu:020