Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012013013031729
Kategória:AAB
Autor:Bilá Magdaléna (34%)
Autor:Džambová Anna (33%)
Autor:Kačmárová Alena (33%)
Názov:Fonetické, syntaktické a pragmatické aspekty hovoreného prejavu [print] : (sonda do diskurzu sitkomu v angličtine, nemčine a v slovenčine)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2011
Rozsah:144 s.
ISBN:978-80-555-0429-2
Ohlas:[6] 2012. ADAMCOVÁ, Lívia. Fonetické, syntaktické a pragmatické aspekty hovoreného prejavu. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie, ISSN 1338-6743. 2012, roč. 1, č. 1, s. 89-91.
Ohlas:[6] 2012. REID, Eva. An attractive combination of a popualar sitcom and phonetic, syntactic and pragmatic analyses of a spoken language. In Cudzie jazyky v škole 9 : recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie. Nitra : PF UKF v Nitre, 2012, s. 154-155. ISBN 978-80-558-0184-1.
Ohlas:[3] 2013. KOMINAREC, I., KOMINARECOVÁ, E., LEWICKI, C. Komunikacyjne wymiary wierokulturowosci. [1. vyd.] . Jaroslaw : Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu, 2013, s. 209. ISBN 978-83-63909-29-1.
Oblasť výskumu:020