Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012012709211276
Kategória:AFD
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Rozvíjanie resilencie dieťaťa s ADHD hrovými aktivitami v podmienkach materskej školy
Zdroj:Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011
Lokácia:S. 511-515
ISBN:978-80-555-0467-4
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, M., MAĽUKOVÁ, S. 2012. Implementácia hier do obsahu predprimárnej edukácie. 1. vyd. Prešov : Grafotlač, 2012, s. 162. ISBN 978-80-89561-03-2.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, M., DOBIASOVÁ, M. 2012. Skúmanie hry v kontexte organizačných foriem v prostredí materskej školy. In Predškolská výchova, ISSN 0032-7220. 2012, roč. 66, č. 12, s. 12.
Ohlas:[4] ZEZULKOVÁ, Eva 2013. Rizikové projevy v rozvoji komunikativní kompetence dětí předškolského věku. In Predškolská výchova, ISSN 0032-7720. 2013, roč. 67, č. 3, s. 5-12.
Ohlas:[3] JAGIELLO, Ewa 2013. Wspólpraca przedszkola z rodzina i srodowiskiem. Siedlce : Elpil – Jaroslaw Pilich, 2013, s. 176-177. ISBN 978-83-936635-3-8.
Ohlas:[3] JAGIELLO, Ewa 2014. Dzialalność wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza miejskiego przedszkola z oddzialami integracyjnymi. In Inkluzja, terapia, wspieranie rozwoju jako problemy wspólczesnej edukacji=Inclusion, therapy, development support as the problems of contemporary eduacation. Nowy Sacz : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2014, s. 190. ISBN 978-83-62550-47-0.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, M., KOŽÁROVÁ, J. 2016. Komplexný prístup k deťom s problémovým správaním v predškolskom veku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, s. 206. ISBN 978-80-555-1648-6.