Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011112110464826
Kategória:AAB
Autor:Dobrovič Ján (100%)
Názov:Trendy v manažmente daňovej správy SR v kontexte štátov V4 a Slovinska [print] : vedecká monografia
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta manažmentu, 2011
Rozsah:272 s.
ISBN:978-80-555-0339-4
Ohlas:[4] 2011. TEJ, Juraj. Správa a manažment. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011 [cit. 2012-01-12], s. 150. ISBN 978-80-555-0476-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Tej2/index.html>
Ohlas:[6] 2012. KOTULIČ, Rastislav. Trendy v manažmente daňovej správy SR v kontexte štátov V4 a Slovinska. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2012 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [cit. 2012-12-18], s. 301. ISBN 978-80-555-0608-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic17/index.html>
Ohlas:[4] 2015. JAKÚBEK, Peter, TEJ, J. Názory zainteresovaných ľudských zdrojov na reformu Finančnej správy v Slovenskej republike. In Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182. 2015, roč. 16, č. 1, s. 70.
Ohlas:[4] 2016. ONDRIJOVÁ, Ivana. Daňová správa v krajinách V4 z pohľadu reforiem a nákladovosti. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2016, s. 95. ISBN 978-80-8165-179-3.
Oblasť výskumu:080