Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Németh František (50%)
Autor:Derňárová Ľubica (30%)
Autor:Hudáková Anna (20%)
Názov:Komplexné geriatrické hodnotenie a ošetrovanie seniorov : funkčný stav geriatrickej populácie v Prešovskom okrese
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, 2011
Rozsah:216 s.
ISBN:978-80-555-0381-3
Ohlas:[3] Sledovanie stravovacích návykov u vybranej skupiny dospelej populácie Prešovského regiónu. In Pohybová aktivita vo vyššom veku ako súčasť zdravotnej profylaxie. Nowy Targ : Podhalanska Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Targu, 2014, s. 201. ISBN 978-83-60621-25-7.
Ohlas:[4] Špecifiká paliatívnej starosltivosti z pohľadu sestry - špecialistky. In Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-ROM]. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2014, s. 276. ISBN 978-80-8132-121-4.
Ohlas:[3] Vplyv výživy na sledované biochemické parametre krvi u vybranej skupiny dospelej populácie. In Pohybová aktivita vo vyššom veku ako súčasť zdravotnej profylaxie. Nowy Targ : Podhalanska Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2006, s. 87. ISBN 978-83-60621-25-7.
Ohlas:[4] Pády u seniorov s poruchami chôdze a rovnováhy. In Molisa 12 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša : zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, 2016, s. 221. ISBN 978-80-555-1666-0.