Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011092814494670
Kategória:AED
Autor:Ali Taha Viktória (50%)
Autor:Sirková Michaela (50%)
Názov:Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
Zdroj:Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011 [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011
Lokácia:S. 15-27
ISBN:978-80-555-0415-5
Ohlas:[4] TEJ, Juraj 2011 [cit. 2012-04-25]. Správa a manažment. 2. preprac. a aktualiz. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011 [cit. 2012-04-25], s. 149. ISBN 978-80-555-0476-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Tej2/index.html>
Ohlas:[4] BERTOVÁ, Daniela 2012. Total Rewards a jeho využitie v podnikoch energetického odvetvia priemyslu v SR. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2012, s. 127. ISBN 978-80-89568-47-5.
Ohlas:[4] TEJ, Juraj 2013 [cit. 2013-07-23]. Fluktuácie a absencie - ich príčiny a dôsledky v organizácii. In Možnosti ovplyvňovania stability a fluktuácie zamestnancov pomocou stratégie celkovej odmeny : zborník vedeckých prác z riešenia projektu GAMA 11/11 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2013-07-23], s. 69. ISBN 978-80-555-0733-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bertova1>
Ohlas:[3] COCUĽOVÁ, Jana 2013. Analytical view of the relation between training & development and organizational performance. In Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne, ISSN 1898-8431. 2013, nr. 11(2), s. 23.