Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011092611335182
Kategória:ADF
Autor:Amir Adriana (100%)
Názov:Pidžinizácia jazyka Rusov a Ukrajincov v Izraeli
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický zdroj ] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
Lokácia:Roč. 1, č. 4 (2010), [6] s.
ISSN:1338-1148
URL:http://www.ff.unipo.sk/jak/4_2010/amir.pdf