Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Barančíková Gabriela (11%)
Autor:Gutteková Monika (11%)
Autor:Halas Ján (11%)
Autor:Koco Štefan (11%)
Autor:Makovníková Jarmila (11%)
Autor:Nováková Martina (11%)
Autor:Skalský Rastislav (11%)
Autor:Tarasovičová Zuzana (11%)
Autor:Vilček Jozef (11%)
Názov:Pôdny organický uhlík v poľnohospodárskej krajine - modelovanie zmien v priestore a čase
Vydavateľské údaje:Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2011
Rozsah:85 s.
ISBN:978-80-89128-86-0
Ohlas:[4] Pôdoznalectvo pre enviromanažérov. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1682-9.