Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011071210002623
Kategória:N/A
Autor:Andrejčáková Petra (100%)
Názov:Etické zásady novinárskej praxe
Zdroj:Vybrané praktické prístupy pre mediálnu edukáciu
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010
Lokácia:S. 220-241
ISBN:978-80-555-0305-9
Ohlas:[4] PAĽA, Gabriel 2011. Ethics in journalism as a basis for the journalistic profession. In Ethical challenges in professional praxis : experiences from Slovakia and Norway. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 159. ISBN 978-80-555-0326-4.
Ohlas:[4] PAĽA, Gabriel 2011. Etické dilemy žurnalistickej profesie. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2011, roč. 13, č. 1, s. 215.