Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011062713094052
Kategória:AAB
Autor:Širá Elena (80%)
Autor:Šoltés Miroslava (20%)
Názov:Riadenie podnikateľských rizík v malých a stredných podnikoch v SR [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011
Rozsah:107 s.
ISBN:978-80-555-0392-9
URL:http://www.pulib.sk/elpub/FM/Sira2/index.html
Ohlas:[6] 2011. ALI TAHA, Viktória. Riadenie podnikateľských rizík v malých a stredných podnikoch v SR. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011 [2011-09-26], s. 352-353. ISBN 978-80-555-0415-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic14/index.html>
Ohlas:[4] 2014. KISEĽÁKOVÁ, D., ŠOFRANKOVÁ, B. Moderný finančný manažment podnikateľských subjektov. 4. dopl. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 245. ISBN 978-808165-082-6.
Ohlas:[4] 2014. ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Riziko a jeho význam pri finančnom riadení podniku. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2014, vol. 2, no. 3, s. 88.
Ohlas:[4] 2015. ŠOFRANKOVÁ, B., HORVÁTHOVÁ, J. Analýza rizík v potravinarskom priemysle na Slovensku. In Controlling rizík podnikania v EÚ v teórií a praxi : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0054/14 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 [cit. 2016-05-16], s. 88. ISBN 978-80-555-1471-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kiselakova1>
Oblasť výskumu:080