Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011062009472070
Kategória:AED
Autor:Zubenko Eugen (100%)
Názov:O niektorých skratkách v počítačovej lexike ukrajinčiny a slovenčiny
Zdroj:Ukrajinistika v slovanskom kontexte na začiatku nového tisícročia : jazykovedný zborník vedeckých štúdií venovaný životnému jubileu doc. PhDr. Zuzany Hanudeľovej, CSc
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009
Lokácia:S. 513-519
ISBN:978-80-555-0051-5