Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Suhányi Ladislav (100%)
Názov:Strategické investičné rozhodovanie na úrovni regiónu : monografia
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2011
Rozsah:210 s.
ISBN:978-80-555-0312-7
Ohlas:[3] Coping with demanding managerial work situations in the context of personality characteristics of managers. In Tudományos mozaik, ISSN 2063-1227. 2011, vol. 8, s. 237. ISBN 978-963-88162-8-3.
Ohlas:[4] Správa a manažment. 2. preprac. a aktualiz. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011 [cit. 2012-04-24], s. 157. ISBN 978-80-555-0476-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Tej2/index.html>
Ohlas:[3] Financial analysis of municipalities in Slovakia. In Tudományos mozaik. 9. kötet : második rész. Kalocsa : Tomori Pál Főiskola, 2012, s. 163. ISBN 978-963-88162-1-6.
Ohlas:[6] Strategické investičné rozhodovanie na úrovni regiónu. In Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax : nekonferenčný vedecký zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2012, s. 186-187. ISBN 978-80-5550606-7.
Ohlas:[3] Az adókulcsok és az adókvóták alakulásának elemzése. In Tudományos mozaik. 10. kötet : mindennapi tudomány. Kalocsa : Tomori Pál Főiskola, 2013, s. 137. ISBN 978-963-89679-2-3.
Ohlas:[2] The analysis of the social and machiavellian intelligence of the managers and head officers in work environment. In Management 2012 : research management and business in the light of practical needs. Prešov : Bookman, 2012, s. 257-261. ISBN 978-80-89568-38-3.
Ohlas:[4] Effectiveness analysis of cardiologic inpatient classes in OECD countries. In Vedecká mozaika 2019. Prešov : Bookman, 2019, s. 33. ISBN 978-80-8165-376-6.