Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011061610561954
Kategória:AAB
Autor:Suhányi Ladislav (100%)
Názov:Strategické investičné rozhodovanie na úrovni regiónu [print] : monografia
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta manažmentu, 2011
Rozsah:210 s.
ISBN:978-80-555-0312-7
Ohlas:[3] 2011. FRANKOVSKÝ, M., LAJČIN, D., BIRKNEROVÁ, Z. Coping with demanding managerial work situations in the context of personality characteristics of managers. In Tudományos mozaik, ISSN 2063-1227. 2011, vol. 8, s. 237. ISBN 978-963-88162-8-3.
Ohlas:[4] 2011. TEJ, Juraj. Správa a manažment. 2. preprac. a aktualiz. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011 [cit. 2012-04-24], s. 157. ISBN 978-80-555-0476-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Tej2/index.html>
Ohlas:[3] 2012. GÁL, Marián. Financial analysis of municipalities in Slovakia. In Tudományos mozaik. 9. kötet : második rész. Kalocsa : Tomori Pál Főiskola, 2012, s. 163. ISBN 978-963-88162-1-6.
Ohlas:[6] 2012. TEJ, J. Strategické investičné rozhodovanie na úrovni regiónu. In Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax : nekonferenčný vedecký zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2012, s. 186-187. ISBN 978-80-5550606-7.
Ohlas:[3] 2013. SUHÁNYI, E., HORVÁTHOVÁ, J. Az adókulcsok és az adókvóták alakulásának elemzése. In Tudományos mozaik. 10. kötet : mindennapi tudomány. Kalocsa : Tomori Pál Főiskola, 2013, s. 137. ISBN 978-963-89679-2-3.
Ohlas:[2] 2012. BIRKNEROVÁ, Z., LELKOVÁ, A. The analysis of the social and machiavellian intelligence of the managers and head officers in work environment. In Management 2012 : research management and business in the light of practical needs. Prešov : Bookman, 2012, s. 257-261. ISBN 978-80-89568-38-3.
Ohlas:[4] 2019. TÖMÖRI, Gergő. Effectiveness analysis of cardiologic inpatient classes in OECD countries. In Vedecká mozaika 2019. Prešov : Bookman, 2019, s. 33. ISBN 978-80-8165-376-6.
Oblasť výskumu:080