Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011052013191923
Kategória:AAB
Autor:Antoňáková Darina (100%)
Názov:Russkaja frazeologija v zerkale sujeverija [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2011
Rozsah:177 s.
ISBN:978-80-555-0342-4
Ohlas:[6] 2011. KRAJEV, Andrej Jurjevič. Russkaja frazeologija v zerkale sujeverija. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2011 [cit. 2012-05-03], roč. 2, č. 6. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/6_2011/krajev.pdf>
Ohlas:[4] 2012. HANUDEĽOVA, Nadežda. Otraženije personažej slavianskoj mifologii v russkoj muzyke 19-20 vekov. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2012 [cit. 2012-05-21], roč. 3, č. 9. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/9_2012/ganudelova.pdf>
Ohlas:[6] 2012. MAGOMEDOVA, Tamara Ibragimovna. Russkaja frazeologija v zerkale sujeverija. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2012 [cit. 2012-05-21], roč. 3, č. 9. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/9_2012/magomedova.pdf>
Ohlas:[3] 2011. ĽAŠUK, V.M. V.I. Daľ v naučnoj paradigme Slovakii. In Jazyk i sociaľnaja dejstviteľnosť : naučnyj žurnal, ISSN 2218-502X. 2011, no 2, s. 21.
Ohlas:[6] 2012. KREDÁTUSOVÁ, Parmila. Russkaja frazeologija v zerkale sujeverija. In Slavica Slovaca : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Matice slovenskej, ISSN 0037-6787. 2012, roč. 47, č. 2, s. 180.
Ohlas:[4] 2013. BREUSOVÁ, Jelena Ivanovna. Otraženije pismenogo vzaimodejstvija v russkoj frazeologii (opyt diskurs-analiza). In Aktuálne otázky teórie diskurzu. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 181. ISBN 978-80-555-0767-5.
Ohlas:[1] 2016. KOPOROVA, K., HOLUBKOVA, M., PLISHKOVA, A. Rusin-Russian idiomatic equivalents with the zoonymic component. In Rusin, ISSN 1857-2685. 2016, vol. 45, no. 3, s. 68-89.
Oblasť výskumu:020