Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011051914145414
Kategória:AAB
Autor:Gluchman Vasil (15%)
Autor:Kišš Igor (7%)
Autor:Kuře Josef (7%)
Autor:Navrátilová Daniela (5%)
Autor:Lešková Blahová Adela (12%)
Autor:Platková Olejárová Gabriela (6%)
Autor:Gluchmanová Marta (5%)
Autor:Kalajtzidis Ján (18%)
Autor:Lačný Martin (7%)
Autor:Kyseľová Janka (8%)
Autor:Novotný Rudolf (1%)
Autor:Misseri Lucas Emmanuel (1%)
Autor:Simut Corneliu C. (7%)
Autor:Grzybek Grzegorz (1%)
Názov:Hodnoty v etike sociálnych dôsledkov [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Grafotlač Prešov, 2011
Rozsah:190 s.
ISBN:978-80-555-0192-5
Ohlas:[4] 2012. GOGOVÁ, Martina. Sloboda ako jeden z predpokladov pre realizáciu spoločensky zodpovedného podnikania. In Sloboda a jej projekcie : zborník vedeckých príspevkov z jubilejného 10. výročného stretnutia Slovenského filozofického združenia spojeného s medzinárodnou konferenciou. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 200. ISBN 978-80-555-0619-7.
Ohlas:[4] 2012. KLEMBAROVÁ, Júlia. Dimenzie slobody v reflexiách o mentálnom postihnutí. In Sloboda a jej projekcie : zborník vedeckých príspevkov z jubilejného 10. výročného stretnutia Slovenského filozofického združenia spojeného s medzinárodnou konferenciou. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 207. ISBN 978-80-555-0619-7.
Ohlas:[4] 2013. KOMENSKÁ, Katarína. Albert Schweitzer a jeho chápanie etiky. In 8. študentská vedecká konferencia : zborník plných príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2013-07-23], s. 275. ISBN 978-80-555-0770-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak4>
Ohlas:[4] 2013. TAJBOŠOVÁ, Zuzana. Osobnosť v personalizme a mravný subjekt v etike sociálnych dôsledkov - významové paralely . In 8. študentská vedecká konferencia : zborník plných príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2013-07-23], s. 246. ISBN 978-80-555-0770-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak4>
Ohlas:[4] 2013. KOMENSKÁ, Katarína. Problematika etiky vzťahu k zvieratám vo vybraných dielach slovenských autorov. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 257. ISBN 978-80-555-0837-5.
Ohlas:[4] 2013. KALAJTZIDIS, Ján. Etika sociálnych dôsledkov ako forma neutilitaristického konzekvencializmu. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 148. ISBN 978-80-555-0837-5.
Ohlas:[4] 2013. GLUCHMAN, Martin. Vývoj a chápanie ľudskej dôstojnosti v etike sociálnych dôsledkov. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 176. ISBN 978-80-555-0837-5.
Ohlas:[4] 2013. KOMENSKÁ, Katarína. Koncept 3 R's ako normatívny základ profesijného etického kódexu vedecko-výskumného pracovníka používajúceho vo svojej praxu zvieratá. In Etika v profesiách. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 187. ISBN 978-80-555-1030-9.
Ohlas:[3] 2013. GOGOVÁ, Martina. Corporate social responsibility as a means of regulating business. In Chviwosc w zyciu publicznym. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, 2013, s. 271. ISBN 978-83-7438-381-3.
Ohlas:[4] 2014. KOMENSKÁ, Katarína. Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky sociálnych dôsledkov). [1. vyd.]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 137. ISBN 978-80-555-1108-5.
Ohlas:[3] 2014. GRZYBEK, Grzegorz. Etos zycia : wychowanie do malzenstwa w zalozeniach etyki rozwoju. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, s. 165. ISBN 978-83-7996-105-4.
Ohlas:[3] 2015. DUBIEL-ZIELINSKA, Paulina. Teoria dopelnien : pomiedzy nieutylitarystycznym konsekwencjalizmem a personalizmem i perfekcjonizmem. Rzeszów : RS DRUK, 2015, s. 121. ISBN 978-83-63666-47-7.
Ohlas:[4] 2015. KLEMBAROVÁ, Júlia. Etické a morálne aspekty mentálneho postihnutia. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 178. ISBN 978-80-555-1372-0.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060