Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011051811162131
Kategória:AAB
Autor:Kiseľáková Dana (43%)
Autor:Závarská Zuzana (19%)
Autor:Hečková Jaroslava (19%)
Autor:Chapčáková Alexandra (19%)
Názov:Manažment bankových úverových obchodov a jeho efekty na ekonomiku, úverové financovanie a konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov v SR a eurozóne v kontexte globálnej krízy a následného rozvoja [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta manažmentu, 2011
Rozsah:205 s.
ISBN:978-80-555-0349-3
Ohlas:[6] 2012. KOTULIČ, Rastislav. Manažment bankových úverových obchodov a jeho efekty na ekonomiku, úverové financovanie a konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov v SR a eurozóne v kontexte globálnej krízy a následného rozvoja. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2012 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [cit. 2012-10-02], s. 299-300. ISBN 978-80-555-0608-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic17/index.html>
Ohlas:[4] 2012. JENČOVÁ, Sylvia. Analytické modely a modelovanie vo finančno-ekonomickej analýze v podmienkach firmy. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2012, s. 69. ISBN 978-80-89568-30-7.
Ohlas:[4] 2012. ADAMIŠIN, P., KVASNOVÁ, S. Finančná kríza ako determinant zmien na trhu podielových fondov v SR. In Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax : nekonferenčný vedecký zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2012, s. 8. ISBN 978-80-555-0606-7.
Ohlas:[4] 2012. ŠOLTÉS, M., ŠOLTÉSOVÁ, J. Efektívne finančné riadenia ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti. In Merkúr 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov [CD-ROM]. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2012, s. 865. ISBN 978-80-225-3453-6.
Ohlas:[4] 2013. MAŤOVČÍKOVÁ, D., JENČOVÁ, S., HILČÍKOVÁ, D. et al. Mikroekonómia. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2013, s. 147. ISBN 978-80-89568-63-5.
Ohlas:[1] 2014. BOBAKOVA, V., CEPELOVA, A. Venture capital as an alternative source of funding and its use in the Slovak republic. In 23rd International-business-information-management-association conference on Visio 2020. Norristown : International business information management association (IBIMA), 2014, s. 128-138. ISBN 978-0-9860419-2-1.
Ohlas:[1] 2014. GERTLER, L., SIVAK, R. House prices and household debt in the euro area. In Managing and modelling of financial risks : 7th international scientific conference. Ostrava : Vysoká škola banská, 2014, s. 203-208. ISBN 978-80-248-3631-7.
Ohlas:[1] 2015. GERTLER, Ľubomíra. Interactions of unconventional monetary policy measures with the euro area yield curve. In Finance a úvěr, ISSN 0015-1920. 2015, vol. 65, no. 2, s. 106-126.
Ohlas:[4] 2015. ŠOFRANKOVÁ, B., ŠOLTÉS, M. Financie a mena - praktické príklady. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2015, s. 112. ISBN 978-80-8165-095-6.
Oblasť výskumu:080