Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011042813583482
Kategória:AAB
Autor:Adam Ján (10%)
Autor:Belejkanič Imrich (10%)
Autor:Bizoňová Monika (10%)
Autor:Daniel David (10%)
Autor:Dénes Dienes (10%)
Autor:Kónya Peter (30%)
Autor:Kónyová Annamária (15%)
Autor:Kowalská Eva (5%)
Názov:Konfesionalizácia na Slovensku v 16. - 18. storočí [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010
Rozsah:232 s.
ISBN:978-80-555-0288-5
Ohlas:[6] 2011. ŠOLTÉS, Peter. Konfesionalizácia na Slovensku v 16. – 18. storočí. In Kultúrne dejiny, ISSN 1338-2209. 2011, roč. 2, č. 2, s. 306-311.
Ohlas:[6] 2012. KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Konfesionalizácia na Slovensku v 16. – 18. storočí. In Historický časopis, ISSN 0018-2575. 2012, roč. 60, č. 2, s. 335-338.
Ohlas:[3] 2015. OLEJNÍK, Vladimír. Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku II. [1. vyd.]. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2015, s. 194. ISBN 978-83-7490-880-1.
Ohlas:[4] 2015. OLEJNÍK, V., JANOVSKÁ, M., STEJSKAL, M. Spišský hrad ako šľachtické sídlo. In Spišský hrad. [1. vyd.]. Levoča : Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči, 2015, s. 114. ISBN 978-80-8060-369-4.
Ohlas:[4] 2014. KAŠČÁK, Matúš. Odraz rekatolizácie v sedemdesiatych rokoch 17. storočia v levočských kronikách. In Z minulosti Spiša. Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2014. ISBN 978-80-971553-1-5.
Ohlas:[4] 2016. DOHNANEC, Tibor. K dejinám reformácie v Komárne a okolí v 16. storočí. In Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, ISSN 1338-4341. 2016, roč. 7, č. 2, s. 3, 7.
Ohlas:[4] 2019. ŽEŇUCH, Vavrinec. Švetoho Dávida kráľa a proroka sto i pedzešác Žoltári. Prepis Žaltára z roku 1752 a Dejiny reformovanej cirkvi v Užskej stolici v 16. až 18. storočí. Michalovce : RE-MI-DIA, 2019, s. 28, 62. ISBN 978-80-972869-2-7.
Ohlas:[6] 2012. KUSNIARKOVA, Ingrid. Konfesionalizácia na Slovensku v 16. - 18. storočí. In Historický časopis, ISSN 0018-2575. 2012, roč. 60, č. 2, s. 335-338.
Ohlas:[2] 2015. ZUBKO, P. Scrutiny of the uniate priests in 1749. In Slavica Slovaca, ISSN 0037-6787. 2015, roč. 50, č. 3, s. 3-102.
Ohlas:[1] 2015. MAJO, Juraj. Symbiosis in diversity: the specific character of slovakia’s religious landscape. In The chaning world religion map : sacred places, identities, practices and politics. Dordrecht : Springer, 2015, s. 415-438. ISBN 978-940179376-6. SCOPUS.
Ohlas:[1] 2019. MARCI, Ludovít. People, institutions, relations. Slovakia and Hungary from the 11th to the 18th century. In Century. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2019, s. 1-248. ISBN 978-363179945-1. SCOPUS.
Ohlas:[2] 2020. ŠTEFLOVÁ, Lucia. Senický evanjelický a. v. cirkevný zbor vo svetle zápisnice kanonickej vizitácie. In Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, ISSN 1338-4341. 2020, roč. 11, č. 1, s. 136-150. SCOPUS.
Ohlas:[2] 2018. ŠTEFLOVÁ, Lucia. Artikulárny chrám v prietrži v kontexte dejín evanjelickej cirkvy a. v. v nitrianskom senioráte. In Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, ISSN 1338-4341. 2018, roč. 9, č. 1, s. 73-84. SCOPUS.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:030