Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011042108451042
Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Étos autora a morálka umeleckého textu
Zdroj:Parerga : miedzynarodowe studia filozoficzne
Lokácia:nr. 3 (2010), s. 27-35
ISSN:1730-0274