Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011033010224170
Kategória:AAB
Autor:Petro Marek (30%)
Autor:Storoška Marek (27%)
Autor:Slivka Daniel (22%)
Autor:Kardis Kamil (20%)
Autor:Jarab Jozef (1%)
Názov:Vplyv médií na sociálne a kultúrne hodnoty súčasnosti I [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010
Rozsah:132 s.
ISBN:978-80-555-0289-2
Ohlas:[3] 2014. TKÁČOVÁ, Hedviga. Médiá a náboženstvo v postmodernej kultúre. In Kultúra, religiozita a spoločnosť : skúmanie vzájomných interakcií. Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014, s. 220. ISBN 978-961-6894-35-7.
Ohlas:[3] 2014. SLIVKA, Daniel. Relationship betwen church and state the Slovak society. In Kultúra, religiozita a spoločnosť : skúmanie vzájomných interakcií. Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014, s. 109. ISBN 978-961-6894-35-7.
Ohlas:[3] 2012. SLIVKA, Daniel. Church and society in Slovakia – past and present. In Christian churches in post-communist Slovakia: current challenges and opportunities. Salem : Center for religion and society, Roanoke college, 2012, s. 62. ISBN 978-0-615-66671-6.
Ohlas:[4] 2014. VARHOĽ, Lukáš. Poruchy komunikácie v procese vyučovania náboženskej výchovy. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2014, roč. 16, č. 1, s. 226.
Ohlas:[1] 2015. VALČO, Michal. Rethinking the role of Kierkegaard's authentic individual in liberal capitalist democracies today. In European journal of science and theology, ISSN 1841-0464. 2015, vol. 11, no. 5, s. 139.
Ohlas:[4] 2016. PAĽA, Gabriel. Symboly a znaky vo vybraných printových médiách. In Znak, symbol a rituál v dokumentoch a listinách : zborník vedeckých (nekonferenčných) štúdií. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 88. ISBN 978-80-555-1594-6.
Ohlas:[4] 2013. NOVÁKOVÁ, Silvia. Vplyv médií na život človeka a spoločnosti. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2013 [cit. 2017-03-21], roč. 2, č. 1, s. 112. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/17379/ATeR%201_2013.pdf>
Ohlas:[2] 2017. KLUN, Branko. Modern technology's effort to master time as a challenge for ethics. In Communications : scientific letters of the University of Žilina, ISSN 1335-4205. 2017, roč. 19, č. 1, s. 9-13.
Ohlas:[3] 2020. BEŇKOVÁ, Jana. Výchova k rodičovstvu ako perspektíva pre spoločnosť. In Acta educationis, ISSN 2544-5073. Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2020, no. 6, s. 145.
Ohlas:[3] 2020. BEŇKOVÁ, Jana. Výchova k hodnotám v kontexte apoštolskej exhortácie AMORIS LAETITIA (I). In Collectanea lectionum theologicarum XI. Užhorod : Patent, 2020, s. 117. ISBN 978-617-589-194-0.
Ohlas:[4] 2020. PULÍKOVÁ, Jana. Rodinné vzťahy, hrozby a výzvy nových médií. In Acta theologica et religonistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ISSN 1338-7251. 2020, roč. 9, č. 2, s. 48, 55.
Ohlas:[4] 2021. PULIKOVÁ, Jana. Digitálne vz. osobné vzťahy v rodine – v kontexte mediálnej výchovy. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2021, roč. 23, č. 1, s. 89.
Oblasť výskumu:020