Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011033010161484
Kategória:AAB
Autor:Paľa Gabriel (50%)
Autor:Petro Marek (50%)
Názov:Médiá v kontexte dokumentov Katolíckej cirkvi [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010
Rozsah:130 s.
ISBN:978-80-555-0306-6
Ohlas:[4] 2015. BALOGHOVÁ, B., KURILCOVÁ, K., MALCOVSKÁ, J. et al. Religiozita v pespektíve súčasných zmien. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo PU, 2015, s. 142. ISBN 978-80-555-1446-8.
Ohlas:[4] 2015. NOVÁKOVÁ, Silvia. Postoj pápežov 20. storočia k masmédiám - príhovory na 7. veľkonočnú nedeľu. In Súčasné trendy a výzvy v katolíckej teológii a religionistike : zborník z odbornej konferencie mladých vedeckých pracovníkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 [cit. 2016-05-26], s. 17. ISBN 978-80-555-1343-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Novakova1>
Ohlas:[4] 2013. NOVÁKOVÁ, Silvia. Vplyv médií na život človeka a spoločnosti. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2013 [cit. 2017-03-21], roč. 2, č. 1, s. 112. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/17379/ATeR%201_2013.pdf>
Ohlas:[4] 2017. CORANIČ, Jaroslav. Náboženská situácia na Slovensku I. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 229. ISBN 978-80-555-1850-3.
Oblasť výskumu:020