Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011031711291712
Kategória:AAB
Autor:Konečný Stanislav (85%)
Autor:Konečný Bruno (15%)
Názov:Otvorená komunálna politika [print] : teória a prax
Vydavateľské údaje:Bratislava : MAYOR, s.r.o., 2009
Rozsah:291 s.
ISBN:978-80-969133-3-6
Ohlas:[6] 2010. KORMUTH, Juraj. Otvorená komunálna politika – teória a prax. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. 2010, roč. 93, č. 6, s. 637-638.
Ohlas:[6] 2010. PAULIČKOVÁ, Alena. Otvorená komunálna politika – teória a prax. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, ISSN 1335-6461. 2010, č. 10, s. 1153-1156.
Ohlas:[5] 2010. PAULIČKOVÁ, Alena. Otvorená komunálna politika – teória a prax. In Auspicia : recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitných věd, ISSN 1214-4967. 2010, č. 2, s. 101-103.
Oblasť výskumu:020