Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011031711143096
Kategória:AAB
Autor:Litavcová Eva (100%)
Názov:Výskum vybraných marketingových cenových stratégií predajcov a vnímanie hodnoty eura a cien vybraných tovarov v čase svetovej hospodárskej krízy v rôznych sociálnych vrstvách v regióne [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta manažmentu, 2011
Rozsah:178 s.
ISBN:978-80-555-0322-6
Ohlas:[6] 2012. JENČOVÁ, Sylvia. Výskum vybraných marketingových cenových stratégií predajcov a vnímanie hodnoty eura a cien vybraných tovarov v čase svetovej hospodárskej krízy v rôznych sociálnych vrstvách v regióne. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných tokov [online], ISSN 1336-5711. 2012 [cit. 2013-04-25], roč. 9, január. Dostupný na internete <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=1864>
Ohlas:[4] 2013. MAŤOVČÍKOVÁ, Daniela. Analýza dôvery vo vzťahu k euru v Slovenskej republike vo vybraných cieľových skupinách. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2013, s. 113. ISBN 978-80-89568-62-8.
Ohlas:[4] 2012. JENČOVÁ, Sylvia. Analytické modely a modelovanie vo finančno-ekonomickej analýze v podmienkach firmy. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2012, s. 69. ISBN 978-80-89568-30-7.
Ohlas:[4] 2013. ŠTEFKO, R. et al. Marketing našej súčasnosti. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2013, s. 462-463. ISBN 978-80-8165-99-4.
Oblasť výskumu:080