Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011022809394148
Kategória:AAB
Autor:Jenčová Sylvia (100%)
Názov:Analýza metód modelovania a kvantifikácie vplyvu determinujúcich činiteľov na prognózovania vo finančnom manažmente malých a stredných podnikov [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta manažmentu, 2011
Rozsah:152 s.
ISBN:978-80-555-0310-3
Ohlas:[6] 2012. LITAVCOVÁ, Eva. Analýza metód modelovania a kvantifikácie vplyvu determinujúcich činiteľov na prognózovania vo finančnom manažmente malých a stredných podnikov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných tokov [online], ISSN 1336-5711. 2012 [cit. 2012-05-29], roč. 9, január. Dostupný na internete <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=1864>
Ohlas:[4] 2012. LITAVCOVÁ, E., PAVLUŠ, M., SEMAN, J. et al. Štatistika s balíkmi STATISTICA a SPSS. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2012, s. 140. ISBN 978-80-89568-18-5.
Ohlas:[2] 2012. ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Spider analysis as a method of comparison slected hotel facility. In Management 2012 : research management and business in the light of practical needs. Prešov : Bookman, 2012, s. 402. ISBN 978-80-89568-38-3.
Ohlas:[4] 2012. KISEĽÁKOVÁ, D., VRAVEC, J. Moderný finančný manažment podnikateľských subjektov. 3. dopl. vyd. Prešov : Bookman, 2012, s. 195. ISBN 978-80-89568-41-3.
Ohlas:[6] 2013. SUHÁNYI, Ladislav. Recenzia publikácie "Analýza metód modelovania a kvantifikáciae vplyvu determinujúcich činiteľov na prognózovania vo finančnom manažmente malých a stredných podnikov". In Financie, účtovníctvo a controlling v kontexte globálnych a regionálnych zmien : nekonferenčný vedecký zborník. Prešov : Bookman, 2013, s. 237-238. ISBN 978-80-8165-003-1.
Ohlas:[4] 2013. MAŤOVČÍKOVÁ, Daniela. Analýza dôvery vo vzťahu k euru v slovenskej republike vo vybraných cieľových skupinách. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2013, s. 111. ISBN 978-80-89568-62-8.
Ohlas:[4] 2014. LITAVCOVÁ, Eva. Využitie matematiky v ekonomickej praxi. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 106. ISBN 978-80-8165-042-0.
Ohlas:[4] 2017. KISEĽÁKOVÁ, D., ŠOFRANKOVÁ, B. Moderný finančný manažment podnikateľských subjektov. 5. dopl. vyd. Prešov : Bookman, 2017, s. 250. ISBN 978-80-8165-233-2.
Oblasť výskumu:080