Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Kupková Ivana (100%)
Názov:Preklad ako boj so zmyslami : o prekladaní jazykovo novátorských textov D. Charmsa, A. Vvedenského a V. Kazakova do slovenčiny
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010
Rozsah:164 s.
ISBN:978-80-555-0253-3
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 116 ; AFPh UP 89/371
Ohlas:[6] Vlak sa rútil nevedno kam a odkiaľ. Z Varšavy do Moskvy. In Knižná revue : mesačník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2011, roč. 21, č. 12, s. 9.
Ohlas:[6] Preklad ako boj so zmyslami. In Revue svetovej literatúry : časopis pre zahraničnú literatúru, ISSN 0231-6269. 2012, roč. 48, č. 1, s. 122-124.
Ohlas:[4] Preklad pod lupou. 1. vyd. Levoča : Modrý Peter, 2013, s. 130. ISBN 978-80-89545-22-3.
Ohlas:[3] Intercultural aspect in translation and reception of precedent phenomena, ISSN 2364-7558. Berlin : Peter Lang GmbH, 2019, s. 118. ISBN 978-3-631-78107-4.