Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Jurčišinová Nadežda (100%)
Názov:Českoslovanská jednota a Slováci : (1896-1914)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010
Rozsah:183 s.
ISBN:978-80-555-0252-6
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 117 ; AFPh UP 290/372
Ohlas:[6] Českoslovanská jednota a Slováci (kultúrno-spoločenské aktivity spolku) (1896-1914). In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011, s. 213-214. ISBN 978-80-85734-89-8.
Ohlas:[5] Českoslovanská jednota a Slováci. In Slovenské dotyky : magazín Slovákov v ČR. 2011, 2011, roč. 16, č. 6, s. 17.
Ohlas:[3] Českoslovanská jednota a Slováci. In Časopis Matice moravské, ISSN 0323-052X. 2011, roč. 130, č. 2, s. 422-424.
Ohlas:[6] Českoslovanská jednota a Slováci (kultúrno-spoločenské aktivity spolku) (1896 – 1914). In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011, s. 213-214. ISBN 978-80-85734-89-8.
Ohlas:[5] Z kultúrnej vzájomnosti Slovákov a Čechov. In Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online], ISSN 1804-7246. 2012, č. 1. Dostupný na internete <http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/recenze/2012/1/Ceskoslovenska-vzajemnost.php#articleBegin>
Ohlas:[3] Slovenský spolok Detvan v Prahe a jeho kontakty s českým prostredím do vypuknutia prvej svetovej vojny. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 128. ISBN 978-80-7435-706-0.