Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Bednárová Lucia (100%)
Názov:Benchmarking v malých a stredných podnikoch
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010
Rozsah:98 s.
ISBN:978-80-555-0264-9
Ohlas:[4] Manažment II. Manažérske spôsobilosti – praktikum. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2012, s. 198. ISBN 978-80-555-0338-7.
Ohlas:[3] Projekt kwalifikowania dostawców uslug transportowych. In Logistyka, ISSN 1231-5478. 2012, no. 6, s. 245.
Ohlas:[3] Koncepcja wykorzystania metod pracy zespolowej przy wdrazaniu systemu zarzadzania biezpieczentwem i higiena pracy. In Moloď i rynok. 2013, no. 3 (98), s. 111.