Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011020908180610
Kategória:AAB
Autor:Bednárová Lucia (100%)
Názov:Benchmarking v malých a stredných podnikoch [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta manažmentu, 2010
Rozsah:98 s.
ISBN:978-80-555-0264-9
Ohlas:[4] 2012. DOBROVIČ, Ján. Manažment II. Manažérske spôsobilosti – praktikum. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2012, s. 198. ISBN 978-80-555-0338-7.
Ohlas:[3] 2012. SEP, J., LIBERKO, I., PACANA, Á. Projekt kwalifikowania dostawców uslug transportowych. In Logistyka, ISSN 1231-5478. 2012, no. 6, s. 245.
Ohlas:[3] 2013. PACANA, A. Koncepcja wykorzystania metod pracy zespolowej przy wdrazaniu systemu zarzadzania biezpieczentwem i higiena pracy. In Moloď i rynok. 2013, no. 3 (98), s. 111.
Oblasť výskumu:080