Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011020409141146
Kategória:AAB
Autor:Bilá Magdaléna (50%)
Autor:Džambová Anna (50%)
Názov:Intonačná štruktúra vety [print] : porovnávací aspekt
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010
Rozsah:81 s.
ISBN:978-80-555-0296-0
URL:http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bila1/index.html
Ohlas:[1] 2014. KAČMÁROVÁ, Alena. Exploring film dialogue discourse. In Discourse and interaction, ISSN 1802-9930. 2014, vol. 7, no. 1, s. 67-78.
Ohlas:[1] 2017. BODORÍK, Michal. Teaching English pronunciation by non-native teachers as seen by Slovak teachers. In Journal of language and cultural education, ISSN 1339-4045. 2017, vol. 5, no. 3, s. 157-174.
Oblasť výskumu:020