Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011012114471065
Kategória:AFD
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Sonda názorov študentov pedagogiky psychosociálne narušených na obsah štúdia
Zdroj:Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov V : zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010
Lokácia:S. 128-136
ISBN:978-80-8084-618-3