Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011012113502846
Kategória:AAB
Autor:Podhájecká Mária (100%)
Názov:Pedagogické názory a aktivity Františka Richarda Osvalda [print]
Vydavateľské údaje:Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2010
Rozsah:227 s.
ISBN:978-80-8084-624-4
Ohlas:[6] 2012. VARGOVÁ, Georgína. Pedagogické názory a aktivity Františka Richarda Osvalda. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov predškolských zariadení a 1. stupňa základnej školy, ISSN 1335-2733. 2012, č. 8, s. 74.
Ohlas:[4] 2013. ŽOLNOVÁ, Jarmila. Základy pedagogiky psychosociálne narušených. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 89. ISBN 978-80-555-0842-9.
Ohlas:[3] 2011. ŽOLNOVÁ, Jarmila. Diagnostické kompetencie pedagóga v triede so žiakom poruchou pozornosti a hyperaktivitou. In Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves IV. Nowy Sacz : Panstwowa Wysza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2011, s. 120. ISBN 978-83-63196-09-7.
Oblasť výskumu:010