Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Horváth Rudolf (36%)
Autor:Bernasovská Jarmila (15%)
Autor:Boržíková Iveta (32%)
Autor:Sovičová Adriana (17%)
Názov:Diagnostika motorickej výkonnosti a genetických predpokladov pre šport
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010
Rozsah:227 s.
ISBN:978-80-555-0270-0
Ohlas:[3] Do todays pupils fall behind their peers from 15 years ago?. In Studia Universitas Babes-Bolyai : educatio artis gymnasticae [online], ISSN 2065-9652. 2018, vol. 63, no. 1, s. 11. Dostupný na internete <http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1145.pdf>
Ohlas:[4] Možnosti zisťovania fyzickej zdatnosti a pohybových schopností žiakov v primárnom stupni vzdelávania. In Šport a rekreácia 2019 : zborník vedeckých prác. Nitra : KTVŠ PF UKF, 2019, s. 143. ISBN 978-80-558-1415-5.
Ohlas:[4] Povinné testovanie pohybovej výkonnosti žiakov 1.ročníka ZŠ podľa nového zákona o športe. In Športový edukátor, ISSN 1337-7809. 2018, roč. 11, č. 2, s. 7.
Ohlas:[3] Motor abilities of prepubertal children - theoretical perspectives on physical and sports education at primary school. Lüdenscheid : RAM - Verlag, 2017, s. 154. ISBN 978-3-942303-49-1.
Ohlas:[1] Influence of an exercise programme on level of coordination in children aged 6 to 7. In Journal of human sport and exercise, ISSN 1988-5202. 2018, vol. 13, no. 2, s. 464.
Ohlas:[4] Korekcia porúch správania a rozvoj motoriky detí pohybovými aktivitami. Prešov : Grafotlač Prešov, 2018, s. 133. ISBN 978-80-555-2180-0.
Ohlas:[4] Talent v športe (vyhľadávanie, identifikácia a rozvoj). Nitra : Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2019, s. 79, 91. ISBN 978-80-558-1413-1.
Ohlas:[4] Motorické predpoklady detí v kontexte predprimárneho a primárneho vzdelávania. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Pedagogická fakulta, 2018, s. 54, 202. ISBN 978-80-555-2185-5.