Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010102911325557
Kategória:AAB
Autor:Lukáč Eduard (100%)
Názov:Výchova a vzdelávanie dospelých z pohľadu vybraných internacionalizačných úsilí v 20. storočí [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2010
Rozsah:206 s.
ISBN:978-80-555-0153-6
Ohlas:[4] 2011. KRYSTOŇ, Miroslav. Andragogické aspekty využívania voľného času. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011, s. 136. ISBN 978-80-557-0240-7.
Ohlas:[3] 2012. GOGA, Milan. Humanizácia výchovy a vzdelávania ako proces kultivácie človeka. In Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy. Praha : Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012, s. 40. ISBN 978-80-904531-3-5.
Ohlas:[3] 2012. LUKÁČ, Marek. Vzdelanie ako integrujúci činiteľ sociálne vylúčených skupín obyvateľstva. In Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy. Praha : Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012, s. 187. ISBN 978-80-904531-3-5.
Ohlas:[3] 2012. FRK, Vladimír. K aspektom sociálnej politiky organizácie. In Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy. Praha : Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012, s. 139. ISBN 978-80-904531-3-5.
Ohlas:[3] 2013. LUKÁČ, Marek. Social exclusion from Roma women's point of view. Partial results from research – Barriers to civic participation of Roma women. In Socio-pedagogical contexts of social marginalization. Lublin : Maria Curie-Sklodowska University Press, 2013, s. 125. ISBN 978-83-7784-373-4.
Ohlas:[3] 2013. FRK, V., PIROHOVÁ, I. Options for independent living of disabled people. In Socio-pedagogical contexts of social marginalization. Lublin : Maria Curie-Sklodowska University Press, 2013, s. 83. ISBN 978-83-7784-373-4.
Ohlas:[3] 2021. MIŠKO, D., VAGAŠ, M., BIRKNEROVÁ, Z. et al. Analysis of the connections between lifelong learning and social competences of human resources. In Proceedings of CBU in Social Sciences : International conference on innovations in science and education (social sciences) [online], ISSN 1805-9961. - ISSN 2695-0715. Prague : CBU Research Institute, 2021, s. 268. Dostupný na internete <https://ojs.cbuic.cz/index.php/peb/article/view/232>
Oblasť výskumu:010