Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Lukáč Eduard (100%)
Názov:Výchova a vzdelávanie dospelých z pohľadu vybraných internacionalizačných úsilí v 20. storočí
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010
Rozsah:206 s.
ISBN:978-80-555-0153-6
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 109 ; AFPh UP 275/357
Ohlas:[4] Andragogické aspekty využívania voľného času. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011, s. 136. ISBN 978-80-557-0240-7.
Ohlas:[3] Humanizácia výchovy a vzdelávania ako proces kultivácie človeka. In Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy. Praha : Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012, s. 40. ISBN 978-80-904531-3-5.
Ohlas:[3] Vzdelanie ako integrujúci činiteľ sociálne vylúčených skupín obyvateľstva. In Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy. Praha : Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012, s. 187. ISBN 978-80-904531-3-5.
Ohlas:[3] K aspektom sociálnej politiky organizácie. In Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy. Praha : Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012, s. 139. ISBN 978-80-904531-3-5.
Ohlas:[3] Social exclusion from Roma women's point of view. Partial results from research – Barriers to civic participation of Roma women. In Socio-pedagogical contexts of social marginalization. Lublin : Maria Curie-Sklodowska University Press, 2013, s. 125. ISBN 978-83-7784-373-4.
Ohlas:[3] Options for independent living of disabled people. In Socio-pedagogical contexts of social marginalization. Lublin : Maria Curie-Sklodowska University Press, 2013, s. 83. ISBN 978-83-7784-373-4.