Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010102017152704
Kategória:AFD
Autor:Agafonová Mária (15%)
Autor:Džupková Helena (15%)
Autor:Melkusová Helena (70%)
Názov:Vývojové tendencie súčasnej rodiny v postmodernej spoločnosti
Zdroj:Spoločnosť, kríza, rodina : zborník príspevkov z III. ročníka vedecko-odbornej konferencie "Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet" s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 25. a 26. marca 2010
Vydavateľské údaje:Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010
Lokácia:S. 20-29
ISBN:978-80-8084-610-7