Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010101512412940
Kategória:AAB
Autor:Hospodár Michal (100%)
Názov:Pastoračná dimenzia slávenia Eucharistie v kontexte Roku kňazov [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010
Rozsah:199 s.
ISBN:978-80-555-0234-2
Ohlas:[6] 2011. SEDLÁKOVÁ, Ivana. Pastoračná dimenzia slávenia Eucharistie v kontexte roka kňazov. In Viera a život, ISSN 1335-6771. 2011, roč. 21, č. 6, s. 352-354.
Ohlas:[4] 2011. ŠMIDRIAK, Ondrej. Perspektívy pastorácie na Slovensku. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univertity v Ružomberku, 2011, s. 306. ISBN 978-80-8084-740-1.
Ohlas:[4] 2013. LIPTÁKOVÁ, Veronika. Modlitba chvály ako súčasť liturgie západného a východného obradu. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2013, roč. 15, č. 2, s. 227.
Ohlas:[4] 2012. ŠMIDRIAK, Ondrej. Pastoračná spolupráca kňazov a laikov ... utópia alebo reálna vízia?. 1. vyd. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univertity v Ružomberku, 2012, s. 239. ISBN 978-80-8084-872-9.
Ohlas:[4] 2016. TKÁČ, Martin. Zjednotenie s Kristom vo svätej liturgii - intrapersonálny rozmer. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2016, roč. 18, č. 1, s. 281.
Ohlas:[4] 2018. TKÁČ, Martin. Na ceste do chrámu - iniciácia kresťana. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2018, s. 137. ISBN 978-80-555-2138-1.
Ohlas:[3] 2019. SEDLÁKOVÁ, Jaromíra. Zmeny religiózneho správania obyvateľov a ich vplyv na evanjelizačné poslanie Cirkvi. In Collectanea lectionum theologicarum VII. Warzawa : Wydawnictvo RESPECT, 2019, s. 141. ISBN 978-83-950824-2-9.
Ohlas:[1] 2021. PORUBEC, Daniel. From the philosophy of cult to the philosophy of history in the work of Pavel Alexandrovich Florensky (* 1882 + 1937). In Religions, ISSN 2077-1444. 2021, vol. 12, no. 7, s. 14.
Ohlas:[4] 2023. TKÁČ, Martin. Prienik pokánia a zbožštenia v liturgii sv. Jána Zlatoústeho. In Ad fontes liturgicos 14 : liturgický život ako prameň terapie skrze pokánie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2023, s. 289. ISBN 978-80-555-3239-4.
Oblasť výskumu:020