Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Hospodár Michal (100%)
Názov:Pastoračná dimenzia slávenia Eucharistie v kontexte Roku kňazov
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010
Rozsah:199 s.
ISBN:978-80-555-0234-2
Ohlas:[6] Pastoračná dimenzia slávenia Eucharistie v kontexte roka kňazov. In Viera a život, ISSN 1335-6771. 2011, roč. 21, č. 6, s. 352-354.
Ohlas:[4] Perspektívy pastorácie na Slovensku. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univertity v Ružomberku, 2011, s. 306. ISBN 978-80-8084-740-1.
Ohlas:[4] Modlitba chvály ako súčasť liturgie západného a východného obradu. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2013, roč. 15, č. 2, s. 227.
Ohlas:[4] Pastoračná spolupráca kňazov a laikov ... utópia alebo reálna vízia?. 1. vyd. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univertity v Ružomberku, 2012, s. 239. ISBN 978-80-8084-872-9.
Ohlas:[4] Zjednotenie s Kristom vo svätej liturgii - intrapersonálny rozmer. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2016, roč. 18, č. 1, s. 281.
Ohlas:[4] Na ceste do chrámu - iniciácia kresťana. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2018, s. 137. ISBN 978-80-555-2138-1.
Ohlas:[3] Zmeny religiózneho správania obyvateľov a ich vplyv na evanjelizačné poslanie Cirkvi. In Collectanea lectionum theologicarum VII. Warzawa : Wydawnictvo RESPECT, 2019, s. 141. ISBN 978-83-950824-2-9.