Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010100414343789
Kategória:AAB
Autor:Sedlák Imrich (13%)
Autor:Čúzy Ladislav (15%)
Autor:Halvoník Alexander (12%)
Autor:Harpáň Michal (12%)
Autor:Hochel Igor (12%)
Autor:Sedláková Katarína (12%)
Autor:Stanislavová Zuzana (12%)
Autor:Sulík Ivan (12%)
Názov:Dejiny slovenskej literatúry 2 [print]
Vydavateľské údaje:Martin : Matica slovenská, 2009
Rozsah:785 s.
ISBN:978-80-7090-945-4
Ohlas:[6] 2010. ŽEMBEROVÁ, Viera. Dejiny slovenskej literatúry I - II. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2010, roč. 17, č. 2, s. 68-70.
Ohlas:[4] 2011. GALLIK, Ján. Duchovno-kresťanská tvorba slovenských autorov adresovaná súčasnému detskému čitateľovi. In O interpretácii umeleckého textu 26 : transformácia detského aspektu a recepčná prax : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pri príležitosti nedožitého jubilea prof. PhDr, Jána Kopála, CSc. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2011, s. 69. ISBN 978-80-8094-925-9.
Oblasť výskumu:020