Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010100414172245
Kategória:AAB
Autor:Sedlák Imrich (19%)
Autor:Fordinálová Eva (19%)
Autor:Gbúr Ján (19%)
Autor:Stanislavová Zuzana (19%)
Autor:Tkáčiková Eva (25%)
Názov:Dejiny slovenskej literatúry 1 [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009
Rozsah:596 s.
ISBN:978-80-7090-935-5
Ohlas:[6] 2009. MRÁZ, P. Dejiny slovenskej literatúry I, II. In Knižná revue : mesačník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2009, roč. 19, č. 25, s. 3.
Ohlas:[6] 2010. ŽEMBEROVÁ, Viera. Dejiny slovenskej literatúry I - II. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2010, roč. 17, č. 2, s. 68-70.
Oblasť výskumu:020