Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Čitbaj František (100%)
Názov:Cirkev nie sú steny a strecha, ale viera a život... : katolícka kánonická ekleziológia
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010
Rozsah:255 s.
ISBN:978-80555-0148-2
Ohlas:[3] Život a poslanie svätého cyrila a Metoda. In Roczniki teologiczno-pastoralne 4. Limanowa : MM Limanowa, 2009, s. 160. ISBN 978-83-923672-7-7.
Ohlas:[3] Misijný rozmer komunikácie Cirkvi s človekom v núdzi. In Roczniki teologiczno-pastoralne 4. Limanowa : MM Limanowa, 2009, s. 87. ISBN 978-83-923672-7-7.
Ohlas:[3] Ústna a písomná tradícia v judaizme a kresťanstve. In Roczniki teologiczno-pastoralne 3. Limanowa : MM Limanowa, 2009, s. 164. ISBN 978-83-923672-6-0.
Ohlas:[3] Introdukcia ku katechéze o sviatosti krstu. In Roczniki teologiczno-pastoralne 3. Limanowa : MM Limanowa, 2009, s. 104. ISBN 978-83-923672-6-0.
Ohlas:[3] Prax a prostriedky protináboženskej a proticirkevnej politiky v 70-80 rokoch v Československu. In Roczniki teologiczno-pastoralne 3. Limanowa : MM Limanowa, 2009, s. 30. ISBN 978-83-923672-6-0.
Ohlas:[3] Z dejín Mukačevského gréckokatolíckeho biskupstva. In Roczniki teologiczno-pastoralne 3. Limanowa : MM Limanowa, 2009, s. 104. ISBN 978-83-923672-6-0.
Ohlas:[4] Manželstvo – spoločenstvo lásky medzi Bohom a ľuďmi. In Zborník teologických štúdií. No. 5. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 86. ISBN 978-80-8068-950-6.
Ohlas:[4] Hermeneutický zmysel posvätných spisov kresťanstva. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 148. ISBN 978-80-555-0189-5.
Ohlas:[4] Pastoračné zásady autentického ohlasovania kresťanskej zvesti. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2010, roč. 12, č. 2, s. 172.
Ohlas:[3] Enrollment in the catholic church and change of rite. The practice in Slovakia. In The enrollment to the catholic church. Rím : Libreria Editrice Vaticana, 2017, s. 114, 117, 121, 156. ISBN 978-88-209-9993-3.