Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010062210110378
Kategória:AFC
Autor:Ali Taha Viktória (50%)
Autor:Bertová Daniela (50%)
Názov:Education of the employees - a path towards learning organization?
Zdroj:New economic challenges : 2nd international PhD students conference; 20.1.-21.1.2010, Brno, Czech Republic
Vydavateľské údaje:Brno : Masarykova univerzita, 2010
Lokácia:S. 174-182
ISBN:978-80-210-5111-9
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Z., ŠPANIROVÁ, J. 2010. Sociálna kompetencia ako predpoklad úspešného zvládania náročných situácií v pracovnom procese. In MMK 2010 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspevků ... . Hradec Králové : Olga Čermáková, grafické a reklamní studio, 2010, s. 420. ISBN 978-80-86703-41-1.
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Z., BARANOVÁ, M. 2010. Sociálno-emocionálne spôsobilosti v pracovnom prostredí. In MMK 2010 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspevků ... . Hradec Králové : Olga Čermáková, grafické a reklamní studio, 2010, s. 431. ISBN 978-80-86703-41-1.
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Z., FRANKOVSKÝ, M. 2010. Social intelligence in the school context. In Tudományos mozaik. 7. kötet : második rész. Kalocsa : Tomori Pál Főiskola, 2010, ól. 228. ISBN 978-963-88162-5-2.
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., RÁKOŠ, J. 2011. Podnikové financie. 3. dopl. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2011, s. 257. ISBN 978-80-555-0311-0.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana 2011. Rozvoj a vzdelávanie ľudských zdrojov ako integrálna súčasť personálneho marketingu. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a marketingového obchodu, 2011, s. 38. ISBN 978-80-555-0277-9.
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Zuzana 2011. Vnímanie učiteľa v sociálnom kontexte školy. In Orbis scholae, ISSN 1802-4637. 2011, roč. 5, č. 1, s. 104.
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Z., BARANOVÁ, M. 2011. Socio-emotional skills in work environment. In Ad Alta : journal of interdisciplinary research, ISSN 1804-7890. 2011, vol. 1, no. 1, s. 15.