Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010041213425653
Kategória:AAB
Autor:Babotová Ľubica (100%)
Názov:Vybrané kapitoly z ukrajinskej literatúry [print] : literatúra Rusínov-Ukrajincov od 19. storočia
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2009
Rozsah:151 s.
ISBN:978-80-555-0087-4
Ohlas:[5] 2010. ŽEMBEROVÁ, Viera. Kultúrny a literárny život Rusínov-Ukrajincov. In Opera Slavica : slavistické rozhledy, ISSN 0231-6714. 2010, roč. 20, č. 1, s. 38-40.
Ohlas:[4] 2010. JURÍČKOVÁ, Valéria. Konteksty j teksty Priašyvščyny. In Naukovyj visnyk Užhorodskoho universytetu : serija filolohija. Sociaľni komunikaciji. Vypusk 22. Užhorod : Vydavnictvo UžNU "Hoverla", 2010, s. 164-165.
Ohlas:[6] 2010. ROMAN, Michajlo. Zbirnyk statej Ľubyci Baboty. In Dukľa : literaturno-mysteckyj ta publicystyčnyj žurnal. 2010, rik vyd. 58, č. 2, s. 78-79.
Oblasť výskumu:020