Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010022213472157
Kategória:AAB
Autor:Butorac Dušan (35%)
Autor:Butoracová Šindleryová Ivana (10%)
Autor:Jenčová Sylvia (10%)
Autor:Palenčárová Erika (35%)
Autor:Rákoš Juraj (10%)
Názov:Finančno-ekonomická analýza produktov poskytovaných malým a stredným podnikom spoločnosťami rizikového kapitálu [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta manažmentu, 2010
Rozsah:156 s.
ISBN:978-80-555-0126-0
Ohlas:[6] 2010. KISEĽÁKOVÁ, Dana. Finančno-ekonomická analýza produktov poskytovaných malým a stredným podnikom spoločnosťami rizikového kapitálu. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2010 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2011-04-19], s. 296-298. ISBN 978-80-555-0226-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic12/index.html>
Oblasť výskumu:080