Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010021708281548
Kategória:FAI
EditorDomenová Marcela (50%)
EditorŇachajová Mária (50%)
Názov:Východoslovenské tlače do roku 1900 v historickom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009
Rozsah:232 s.
ISBN:978-80-85734-80-5
Ohlas:[5] 2010. LICHTEJ, Ihor. Východoslovenské tlače do roku 1900 v historickom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. In Istoryčni studiji : zbirnyk naukovych prac ... Užhorod : Polihrafcentr "Lira", 2010, s. 162-163.
Ohlas:[6] 2010. KÁŠA, Peter. Z histórie východoslovenských periodík. In Kontakty IX. Bratislava : Slovensko-poľská komisia humanitných vied, 2010, s. 82-83. ISBN 978-80-89058-29-7.
Ohlas:[6] 2011. ŠTEFANIČOVÁ, Eva. Východoslovenské tlače do roku 1900 v historickom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. In Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011, s. 188-189. ISBN 978-80-85734-90-4.
Ohlas:[3] 2015. NĚMCOVÁ, Lucia. Poloniká ako výnimočné exempláre zachované v historickom fonde Štátnej vedeckej knižnice Prešov (Svedectvo prelínania sa času, politiky a kultúry). In Zagadnienia religijne i narodowościowe we wspólczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie euroregionu karpackiego : aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny. Cz. 1. Jaroslaw : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015, s. 408. ISBN 978-83-63909-77-2.
Oblasť výskumu:030